دانشگاه پیام نور صفاشهر

امتحان عملی آز معماری

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

امتحان عملی آز معماری و تحویل گزارش نهایی روز شنبه 27/9/89 ساعت 30/2 کارگاه کامپیوتر

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:22  توسط   | 

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت

 

کلاس جبرانی خانم پور ولی به صورت ذیل می باشد.

تجزیه و تحلیل طراحی سیستم

چهارشنبه

1/10/89

12-10

مبانی روش تحقیق

چهارشنبه

1/10/89

3-1

بودجه

چهارشنبه

1/10/89

5-3

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:18  توسط   | 

امتحان عملی آزکامپیوتر

امتحان عملی آز کامپیوتر روز جمعه۳/۱۰/۸۹ برگزار می شود
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 13:22  توسط   | 

امتحان میان ترم دروس آقای انواری

 

آنالیزریاضی1

یکشنبه

21/9/89

12-10

آنالیز عددی1

یکشنبه

21/9/89

4-2

تحقیق در عملیات(مدیریت)

دوشنبه

22/9/89

12-10

روشهای محاسبات عددی

دوشنبه

22/9/89

4-2

پژوهش عملیاتی(حسابداری)

سه شنبه

23/9/89

12-10

 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 13:1  توسط   | 

قابل توجه دانشجویان رشته علوم اجتماعی

کلاسهای جبرانی خانم دهقان به صورت ذیل تشکیل می شود.

جامعه شناسی جهان سوم

30/9/89

سه شنبه

12-10

جامعه شناسی جنگ

30/9/89

سه شنبه

3-1

 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 12:53  توسط   | 

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

کلاسهای آقای منتصری روز پنج شنبه 18/9/89 تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:51  توسط   | 

میان ترم دروس استاد ایگدر

میان ترم دروس استاد ایگدر

زبان اقتصاد و مدیریت

4 درس اول

18/9/89

ساعت10-8

زبان 2 حسابداری

3 درس اول

18/9/89

ساعت 5-3

اصول و مبانی نظری ترجمه

از صفحه 110-1

19/9/89

ساعت 5-3

خواندن و درک2

10درس اول

19/9/89

ساعت10-8

 

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 9:24  توسط   | 

کلاس استاد طیبی

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

ریاضی مهندسی    سه شنبه ها ۱۰-۸

ریاضی۱                سه شنبه ها ۱۵-۱۰

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:12  توسط   | 

کلاس جبرانی آقای شیروانی درس طرح آزمایشهای1 روز پنج شنبه ۱۱/۹/۸۹ساعت 5-2 تشکیل می گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:12  توسط   | 

کلاس خانم پورولی

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت و حسابداری

کلاس خانم پورولی روز چهارشنبه 17/9/89 به صورت ذیل تشکیل می گردد.

تجزیه و تحلیل طراحی سیستم                   12-10

روش تحقیق                                                    3 -1

نحوه تنظیم و کنترل بودجه                          5-3

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:4  توسط   | 

کلاس استاد شهوندی

قابل توجه دانشجویان رشته تاریخ و  علوم اجتماعی

برنامه کلاسی استاد شهوندی به صورت ذیل می باشد.

جغرافیای انسانی

(علوم اجتماعی)

پنج شنبه 11/9/89

ساعت 4-2

جمعه 12/9/89

ساعت 10-8

پنج شنبه 18/9/89

ساعت 4-2

جمعه 19/9/89

ساعت 10-8

امتحان میان ترم

کلیات جغرافیا(تاریخ)

پنج شنبه 11/9/89

ساعت 6-4

جمعه 12/9/89

ساعت 12-10

پنج شنبه 18/9/89

ساعت 6-4

جمعه 19/9/89

ساعت 12-10

امتحان میان ترم

 

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:41  توسط   | 

دانشجویان گرامی

 

برنامه کلاسی تمام رشته ها در وبلاگ مربوط به رشته دانشگاهی آمده است

دانشجویان عزیز میتوانند بر روی نام رشته تحصیلی خود کلیک کرده

و از آخرین تغییرات ساعات و تاریخ کلاسها

و تاریخ برگزاری امتحانات میانترم مطلع شوند

با تشکر

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 0:25  توسط   |